หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ^^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ท่านสามารถเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ^^
 
 

 
 
   
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งคอย ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,633.50 ไร่
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 9,975 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 4,872 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84
  หญิง จำนวน 5,103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16
  จำนวนครัวเรือน จำนวน 4,313 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 335 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ เป็นที่ลุ่มสลับกับภูเขาหินปูน และเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ทิศใต้ เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูกมีการปลูกพืชเพื่อจำหน่าย เช่น ข้าวโพด
ทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงติดกับภูเขา ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวผสมดินแดง และดินลูกรังมีสภาพเป็นกรด ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกบางพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์
ทิศตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก ลักษณะดินร่วนซุย มีคุณภาพสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกมีความชุ่มชื้นตลอดปี
 
 
อาชีพหลัก
1. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
2. เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 5
3. ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10
 
 
ตำบลบ้านป่ามีทางรถไฟสายชุมชนทางแก่งคอย-อุบลราชธานี ชุมทางแก่งคอย-หนองคาย และถนนมิตรภาพผ่าน ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลมานานแล้ว จากการสันนิฐานอาจแยกออกมาจากการแบ่งร่องแม่น้ำป่าสัก จากตำบลบ้านธาตุและตำบลท่าตูม ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การแบ่งเขตพื้นที่การปกครองเป็นสำคัญ และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ประชากรเพิ่มขึ้น ตำบลบ้านป่ามีพื้นที่ประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,125 ไร่ ในสมัยก่อนมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาทิ เต็ง รัง มะค่า ประดู่ และไม้ยางเต็มไปหมด และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากต่อมาสภาพป่าหายไป เพราะจากการถูกโคนทำลายเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งเจริญ แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, และเพื่อทำเป็นที่เพาะปลูกทำมาหากินของชาวบ้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากเวียงจันทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 และอพยพมาจากท้องที่อื่น ๆ อีกหลายจังหวัดทำให้ตำบลบ้านป่ามีประชากรที่หลากหลาย
 
 
 
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดกับ อบต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองแก่งคอย, อบต.สองคอน, อบต.บ้านธาตุท่าตูม  
      อ.แก่งคอย จ.สระบุรี    
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  หมู่ที่ 1   บ้านวังกวาง 384 391 775 263  
หมู่ที่ 2   บ้านปางโก 309 290 599 386
  หมู่ที่ 3   บ้านป่าใต้ 230 253 483 160  
หมู่ที่ 4   บ้านป่าเหนือ 273 225 498 483
  หมู่ที่ 5   บ้านช่องเหนือ 291 309 600 200  
หมู่ที่ 6   บ้านหนองมะค่า 821 845 1,666 716
  หมู่ที่ 7   บ้านช่องเหนือ (2) 187 194 381 92  
หมู่ที่ 8   บ้านช่องใต้ 453 503 956 323
  หมู่ที่ 9   บ้านแก่งคอยเหนือ 1,005 1,159 2,164 1,130  
หมู่ที่ 10   บ้านป่าเกษม 437 435 872 236
  หมู่ที่ 11   บ้านหัวนาเริง 482 499 981 324  
  รวม 4,872 5,103 9,975 4,313
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร : 036-262-300
จำนวนผู้เข้าชม 1,933,032 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.com