หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 6 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กท-3043 สบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นม (ศพด.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562ระหว่างวันที่ (16-31 พ.ค.62) จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นม (โรงเรียนบ้านช่อง และโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ระหว่างวันที่ (16-31 พ.ค. 62) จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-7335 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3