หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ห้วยบง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร, สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 28 ม.ค. 2565
อบต.ห้วยบง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร,สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.ห้วยบง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร, สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.ห้วยบง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร,สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.พุคำจาน   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒, โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.หนองสรวง   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองสรวง โรงเรียนวัดบ้านลำ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ นม ยู.เอช.ที รสจืด (ชนิดกล่อง) ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 3,515 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.หินกอง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เดือน กุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.หินกอง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.บ้านยาง   จ้างบริการงานเปลี่ยนท่อเมนประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.หน้าพระลาน   ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,063