หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองหมู   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สนป.บ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ทต.หนองหมู   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดดรัม) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ห้วยบง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร, สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565
ทต.สวนดอกไม้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (บริเวณซอยถนนหลวงอดุลย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2565
อบต.หนองสรวง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2565
ทต.หินกอง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รวม 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รวม 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รวม 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ทต.ดอนพุด   รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ 30 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,357