หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองหมู   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.ตลาดน้อย   จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตน.๕ ฝั่งขวา จากสาย หมู่ที่ ๑ ถึงสาย หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านตลาดน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๙,๗๒๐ ตารางเมตร 21 ก.ย. 2564
อบต.ปากข้าวสาร   จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ปากข้าวสาร หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๑๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ปากข้าวสาร   จ้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ (ซอยอดิศรวิลล์) ตำบลปากข้าวสาร จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.หินกอง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.หินกอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.หินกอง   ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.หินกอง   ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.หินกอง   ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.หินกอง   ซื้อหนังสือแบบเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 849