หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
งานกิจการ
สภา
งานกิจการ
สภา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banpalocal.go.th
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
“ โครงสร้างพื้นฐานพร้อม คุณภาพชีวิตดี
เทคโนโลยีก้าวล้ำ น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง ”
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
วัดเขาพระ
สถานีอนามัยตำบลบ้านป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
www.banpalocal.go.th
1
2
3
4
5
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่านสามารถเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
 
นายสนิท ทองวิจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
   
คู่มือ
ประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
     
 
 
การชำระภาษี
 
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
แผนที่ดาวเทียม
 
     
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านป่า ปรับปรุงในด้านใดต่อไปนี้
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนภายในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สาธารณูปโภคและสาธารณสุขชุมชน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภ [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 101 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งชุดก [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 96 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 106 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดีบเพลิงครบชุด จำน [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อระบบกระจายเส [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดโฟมอัดอากาศบรรจุ 10 ล้อเครื่ [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 243 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
 
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567) [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 4 (3/2567) เรื่อง "การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ" [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76จังหวัด)(ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 กพ 67) [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (งวดที่ 1) [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการับทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76จังหวัด) [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12567 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
แนวทางปฏฺิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
การจัดสรรเงินเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2567  [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 236 
ขอความช่วยเหลือดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 7 ร. [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้กองขยะ [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.พุกร่าง การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจาก บริษัท กรุงเทพ ซี เอ โอ จำกัด และลงพื้นที่ตรวจส [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.วิหารแดง โครงการพัมนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจผู้สูงวัยในชุมชน(โรงเรียนผ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.วิหารแดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิหารแดง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.วิหารแดง ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิหารแดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 256 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยบง มาตรการ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรือนหรือชุมชน [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.พุคำจาน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลพุคำจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมขยะอันต [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดโดมฯ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัว ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยาและฟื้ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และต [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.คชสิทธิ์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จัดการป [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างดับบนสะพานลอยก่อนถ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านลำ ป้ายประชา​สัมพันธ์​ กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน อาทิ การจุดธูป ก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโดน กิจกรรมจิตอาสา (อบต.หนองโดน) พ.ศ.2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
 


ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดื [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดื [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดื [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (โคกสว่าง 1) ตำบลโคกส [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลสร่างโศก ประ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (กองการศึกษา) (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาเช่าเต็นท์ติดตั้งพร้อมรื้อถอนเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (กองการศึกษา) (เอกสารแนบท้าย) [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาเช่าเต็นท์ติดตั้งพร้อมรื้อถอนเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลสร่างโศก ประ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.ธารเกษม จ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน ๘๕๐๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.นายาว จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บริเวณซอยบ้านนางสาวสมรัก ภูตันวงษ์ โดยวิธีเฉพ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หน้าพระลาน จ้างเหมาทำป้ายจัดริ้วขบวนตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลกับชุมชน ประจำปี [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.ดอนพุด จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางข้างบ้านนายสมบุญ พูลผล-บ้านนางทองคำ โพธิ์ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หินกอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดร [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หินกอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสวัสดิการและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หินกอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์รูปตัวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หินกอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดร [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.หินกอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสวัสดิการและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 1 มี.ค. 2567 ]
 
 
 
 
 
 
 
   
สายตรงปลัด
โทร 089-283-5499
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน, กระเป๋าใส่เอกสาร, และของที่ระลึก จำนวน 1 ครั้ง โคร [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (หมึกเครื่องปริ้นท์ FUJI XEROX CP315DW รหัสค [ 28 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 
อบต.บ้านยาง ฝุ่นเยอะมากบริเวณถนนบ้านยางบ้านหมาก (2 มี.ค. 2567)    อ่าน 10  ตอบ 1
ทต.หินกอง สอบถามเรื่องวันเปิดทำการหน่อยค่ะ (22 ก.พ. 2567)    อ่าน 1520  ตอบ 1
ทต.หนองโดน ถนนเส้นหมู่ 4 เลียบทางรถไฟฝั่งบ้านอาจารย์ฝุ่นเยอะมาก (21 ก.พ. 2567)    อ่าน 28  ตอบ 2
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่ 6 บ้านหนองมะค่า
ที่พัก Favilla อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 
 
     
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
     
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
ขอแจ้งซ่อม
ไฟฟ้า
ขอรับบริการ
ถังขยะ
ขอรับบริการ
จัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
ตรวจสอบค่าน้ำประปา
อบต.บ้านป่า
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-920-5922
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036-262-300 โทรสาร : 036-262-302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
จำนวนผู้เข้าชม 7,991,964 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.บ้านป่า
facebook
อบต.บ้านป่า
อบต.บ้านป่า
ปิดหน้าต่าง