หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
● มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
● การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
● มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
● การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
● การพัฒนาบุคลากร [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
● การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
● การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
● หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2