หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คำสั่ง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัคิราชการแทน [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจหรือทบทวนข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)