หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)