หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม [ 4 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่แสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
  (1)