หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 แก้ไขครั้งที่ 4/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริต [ 9 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศอำเภอแก่งคอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8