หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือสำหรับประชาชน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2      3      4