หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
สถิติขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
สถิติขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติขอรับเบี้ยผู้พิการ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
สถิติขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
สถิติขอรับเบี้ยผู้พิการ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3