หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายณัฐพล ปิ่นพิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายสุพิชญ์ กันหารา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน