หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภาณุวัฒน์ นิ่มน้อย
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
โทร : 088-559-1698
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภาณุวัฒน์ นิ่มน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
โทร : 088-559-1698


นายณัฐพล ปิ่นพิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-274-9996


นางสุดสวาท สังข์น้อย
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง
โทร : 098-714-7941


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 096-601-7625


นายสุพิชญ์ กันหารา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
โทร : 086-262-2282