หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายณัฐพล ปิ่นพิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
โทร : 081-274-9996
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า


ว่าง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า


นางสุดสวาท สังข์น้อย
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง
โทร : 098-714-7941


นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 096-601-7625


นางสาวพนารัตน์ คชาพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4990968


นายณัฐพล ปิ่นพิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-274-9996


นายสุพิชญ์ กันหารา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
โทร : 086-262-2282